Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

Lidnummer Praktijk ‘Lichter Leven’:  17009

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBHV) ben ik gehouden aan de Beroepscode en gedragsregels van de vereniging en val ik onder het Klachtenreglement. Mocht u ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 170974R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).Toelatingseisen NBVH

Lees hier meer over de eisen waar therapeuten aan moeten voldoen om lid te mogen worden van de NBVH.

De leden van beroepsvereniging NBVH hebben een beroepsopleiding op minimaal HBO niveau. Naast opleidingseisen (diploma van een erkende opleider, beschikken over voldoende Psychosociale Basiskennis conform de PLATO-eisen) stelt de NBVH eisen aan haar leden op het vlak van kennis, vaardigheden en cliëntgerichtheid. Alleen therapeuten die aan deze eisen voldoen worden als lid toegelaten. Jaarlijkse bijscholing en collegiale intervisie zijn voorwaarden om lid te kunnen blijven. Ieder lid ontvangt jaarlijks een vernieuwde licentie wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Kies je voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kies je voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau. 


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’

RBCZ/TCZ-licentiecode: 170974R
Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.


Vektis

Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars.


AGB-register

Mijn AGB-zorgverlenersnummer: 90103712
Mijn AGB-praktijkcode: 90063060


Kamer van koophandel

Praktijk ‘Lichter Leven’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Kvk-nummer: 68301529


Geschilleninstantie S.C.A.G.

Ik sta ingeschreven bij S.C.A.G. onder nummer: 15809


Stichting Hoger Onderwijs Nederland

SHO-registratienummer: 110276-93073